Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Komunikacja pielęgniarki z pacjentem – artykuł ekspercki Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Pielęgniarstwo to specyficzny system relacji w opiece zdrowotnej, w tym także relacji interpersonalnej pomiędzy pielęgniarką a podmiotem opieki – czyli człowiekiem w różnym stanie zdrowia i choroby – w celu utrzymania zdrowia, jego poprawy, a także wsparcia w sytuacjach niepomyślnego rokowania.

W praktyce pielęgniarskiej najważniejszą kwestią w komunikowaniu są relacje pomiędzy pielęgniarką a pacjentem i/lub jego rodziną, pielęgniarką a zespołem pielęgniarskim oraz pielęgniarką a zespołem terapeutycznym i/lub interdyscyplinarnym.

Głównymi celami komunikowania pomiędzy pielęgniarką a pacjentem i/lub jego rodziną są: nawiązanie i podtrzymanie werbalnego i niewerbalnego kontaktu, utrzymanie relacji i wsparcia oraz wymiana informacji. Powyższe cele stanowią podstawę do określenia dwóch poziomów komunikowania: relacji i treści. I tak poziom relacji określa sposób nawiązywania kontaktu werbalnego i niewerbalnego z pacjentem – czas, miejsce i okoliczności komunikowania. Z kolei poziom treści definiuje zakres i charakter komunikatów otrzymywanych i przekazywanych wzajemnie przez pielęgniarkę i pacjenta.

Zainteresował Was artykuł? Całość, razem z wersją PDF do pobrania, znajdziecie w zakładce Aktualności Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli bezpłatnej aplikacji dla pielęgniarek i położnych.

Jak zyskać dostęp do Terminarza Medycznego? Jeśli macie laptopa, zarejestrujcie się na stronie, a następnie zalogujcie na utworzone konto. Natomiast jeżeli używacie smartfonu (tylko z systemem Android), pobierzcie aplikację, zarejestrujcie się i zalogujcie.

Do usłyszenia!

Arkadiusz Bieniek

Źródło artykułu: Małgorzata Marć, Komunikacja pielęgniarki z pacjentem. Uwarunkowania zawodowe, numer 1/2016 kwartalnika „Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Comments are closed.