Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera – artykuł ekspercki Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Choroba Alzheimera (ChA) stanowi jedną z głównych przyczyn niesprawności osób w podeszłym wieku i znaczącego obniżenia jakości ich życia. Ustawiczne nasilanie się objawów nieuchronnie prowadzi do ograniczenia samodzielności, powodując w konsekwencji całkowitą zależność od innych. Pacjenci nierzadko wymagają całodobowej opieki.

W zdecydowanej większości, bo aż w 90% przypadków, osoby dotknięte chorobą Alzheimera pozostają we własnych domach, gdzie uzyskują pomoc od swoich bliskich. Niestety rodzina nie zawsze jest przygotowana do pełnienia opieki nad chorym. Wtedy też jedną z możliwości jest wsparcie ze strony pielęgniarki opieki długoterminowej. Jej specjalistyczna wiedza pozwala na określenie potrzeb zdrowotnych pacjenta, a posiadane umiejętności umożliwiają wykonywanie odpowiednich świadczeń specjalistycznych prowadzących do poprawy stanu zdrowotnego. W takim kontekście pielęgniarka jawi się jako osoba profesjonalnie przygotowana do podejmowania działań będących odpowiedzią na rozpoznane u pacjenta problemy.

Istota choroby

Wskazując na definicję choroby Alzheimera, nie sposób pominąć terminu „otępienie”. Bez wątpienia te dwa zagadnienia nierozerwalnie łączą się ze sobą. Zgodnie z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób (ICD-10) otępienie (łac. dementia) jest „(…) zespołem objawów spowodowanym chorobą mózgu, zwykle o charakterze przewlekłym i postępującym, w którym zaburzone są funkcje korowe, jak: pamięć, myślenie, orientacja, rozumienie, liczenie, zdolność uczenia się, język i ocena. Świadomość nie jest zaburzona. Upośledzeniu funkcji poznawczych towarzyszy zwykle, a czasami je poprzedza, obniżenie kontroli nad reakcjami emocjonalnymi, społecznymi, zachowaniem i motywacją”. Na całym świecie otępienie typu Alzheimerowskiego dotyczy 28 milionów ludzi. W Polsce występuje około 200 tys. przypadków (dotyczy 5% populacji po 65. roku życia). Chorobę Alzheimera uznaje się za najczęściej występujący typ postępującego i nieodwracalnego otępienia wśród dorosłych.

Chcecie przeczytać resztę? Cały artykuł, razem z wersją PDF do pobrania, znajduje się w zakładce Aktualności Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli bezpłatnej aplikacji dla pielęgniarek i położnych.

Jak zdobyć dostęp do Terminarza Medycznego? Jeśli macie laptopazarejestrujcie się na stronie, a następnie zalogujcie na utworzone konto. Natomiast jeżeli korzystacie ze smartfonu (tylko z systemem Android), pobierzcie aplikację, zarejestrujcie się i zalogujcie.

Do usłyszenia!

Arkadiusz Bieniek

Źródło artykułu: dr n. o zdr. Mariola Rybka, Beata Haor, Mariola Głowacka, Opieka pielęgniarka nad pacjentem z chorobą Alzheimera w warunkach środowiska domowego, numer 1/2016 kwartalnika „Analiza Przypadków w Pielęgniarstwie i Położnictwie”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Comments are closed.