Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Rola położnej w opiece okołooperacyjnej nad kobietą z wysiłkowym nietrzymaniem moczu – artykuł ekspercki Wydawnictwa Lekarskiego PZWL

Wysiłkowe nietrzymanie moczu to problem medyczny i społeczny dotyczący coraz większej liczby kobiet. Zarówno diagnostyka, jak i terapia tej choroby są procesami złożonymi. Leczenie bardzo często wiąże się z zastosowaniem metod operacyjnych. Położna pełni bardzo ważną rolę w procesie opiekuńczo-pielęgnacyjnym u kobiety leczonej z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu, zwłaszcza w okresie okołooperacyjnym.

W celu zwrócenia uwagi na najważniejsze problemy pielęgnacyjne wynikające ze sprawowania opieki okołooperacyjnej nad pacjentkami z wysiłkowym nietrzymaniem moczu w niniejszej pracy przedstawiono przypadek pacjentki z tym schorzeniem, poddanej zabiegowi z użyciem TVT (tension-free vaginal tape). Podkreślono rolę położnej w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów pielęgnacyjnych pacjentki.

Wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM) jest to mimowolny wyciek moczu związany ze wzrostem ciśnienia wewnątrz jamy brzusznej, na skutek mniejszego bądź większego wysiłku fizycznego. Wyróżnia się kilka stopni zaawansowania tego schorzenia. W związku z tym zarówno proces diagnostyczny, jak i terapeutyczny jest bardzo złożony i zindywidualizowany. Wybór rodzaju terapii zależy od stopnia nasilenia objawów, stadium choroby, a także takich czynników, jak: wiek kobiety, wywiad ogólny, ginekologiczny i położniczy, rozpoznana przyczyna wystąpienia nietrzymania moczu, a niekiedy również preferencje pacjentki.

Metodami leczenia zachowawczego są m.in.: kinezyterapia (ćwiczenia mięśni dna miednicy, biofeedback), fizykoterapia (elektrostymulacja) i terapia behawioralna. Stosowane są również środki mechaniczne (pessaria, kapturki, wkładki) i farmakologiczne. Jeśli ten rodzaj leczenia nie przynosi efektów lub zdiagnozowano drugie bądź trzecie stadium choroby, podejmuje się próbę leczenia operacyjnego.

W leczeniu WNM stosuje się wiele technik operacyjnych, w tym operacje podwieszające, poprawiające stan funkcjonalny układu utrzymującego macicę, pęcherz moczowy oraz cewkę moczową. Zalicza się do nich m.in. operacje pętlowe typu sling (polegające na podwieszaniu cewki moczowej, z wykorzystaniem specjalnej siatki i taśmy wykonanych z materiałów syntetycznych), np. przez zasłonową operację pętlową typu TVT (tension-free vaginal tape) lub typu TOT (trans-obturator tape).

Leczenie operacyjne wiąże się z hospitalizacją pacjentki. Czas jej pobytu w oddziale może być różny, w zależności od rodzaju zabiegu i ewentualnych komplikacji (śród- lub pooperacyjnych). Jest to tzw. okres okołooperacyjny, w trakcie którego odpowiednio dobrany zespół terapeutyczny sprawuje kompleksową opiekę nad pacjentką. Ważnym członkiem takiego zespołu jest położna, która uczestniczy w poszczególnych czynnościach diagnostyczno-terapeutycznych, a przede wszystkim pielęgnacyjnych. Celem pracy jest ukazanie problemów pielęgnacyjnych związanych z opieką okołooperacyjną nad pacjentką z wysiłkowym nietrzymaniem moczu, ze szczególnym uwzględnieniem roli położnej w ich rozpoznawaniu i rozwiązywaniu. Ponadto istotne jest przedstawienie najważniejszych aspektów choroby w odniesieniu do przeszłej, obecnej i przyszłej sytuacji pacjentki.

Zainteresował Was artykuł? Całość, wraz z wersją PDF do pobrania, znajduje się w zakładce Aktualności Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli bezpłatnej aplikacji dla pielęgniarek i położnych.

Jak zdobyć dostęp do Terminarza Medycznego? Jeśli macie laptopazarejestrujcie się na stronie, a następnie zalogujcie na utworzone konto. Natomiast jeżeli korzystacie ze smartfonu (tylko z systemem Android), pobierzcie aplikację, zarejestrujcie się i zalogujcie.

Do usłyszenia!

Arkadiusz Bieniek

Źródło artykułu: lic. Katarzyna Korczak, mgr poł. Joanna Kowalczyk-Nowakowska, prof. dr hab. n. med. Ewa Dmoch-Gajzlerska, Rola położnej w opiece okołooperacyjnej nad kobietą z wysiłkowym nietrzymaniem moczu – studium przypadku, numer 3/2016 kwartalnika „Położna. Nauka i Praktyka”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Comments are closed.