Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

10 konferencji dla pielęgniarek i położnych na których warto być

Jesień coraz bliżej, sprawdźmy więc jakie konferencje dla pielęgniarek i położnych umożliwią Wam rozwinięcie umiejętności i pogłębienie wiedzy branżowej w tym okresie.

Oto 10 najciekawszych propozycji:

  1.  VII Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarek

Kazimierz Dolny, 07.09.2019

Wiodącymi tematami tej konferencji będą alergologia i pulmonologia w praktyce pielęgniarskiej. Program wydarzenia składa się z czterech sesji naukowych,  które dotyczyć będą następujących zagadnień: postępy w wakcynologii u dzieci, immunoterapia – co powinna wiedzieć i umieć pielęgniarka, edukacja w alergologii i pulmonologii oraz prewencja chorób alergicznych.

  1.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „ Osiągnięcia naukowe pielęgniarstwa polskiego w kontekście wyzwań procesu globalizacji jutra”

Lublin, 12-14.09.2019

Celem wydarzenia będzie upowszechnienie i promocja dorobku polskich pielęgniarek w kraju i za granicą oraz dyskusja nad kierunkami badań naukowych pielęgniarek i współpracy międzynarodowej w dobie postępującego procesu globalizacji.

  1.  XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki

Karpacz, 19-21.09.2019

Program naukowy wydarzenia obejmie szeroką tematykę zagadnień zwiazanych z nauka, praktyką oraz etyką w pielęgniarstwie anestezjologicznym i intensywnej opieki.

  1.  III Ogólnopolska Konferencja Pielęgniarstwa Operacyjnego w Onkologii

Poznań, 20.09.2019

Podczas jednodniowej konferencji uczestnicy będą mogli wziąć udział w sesjach naukowych, warsztatach oraz porozmawiać na żywo z zespołem operacyjnym w trakcie bezpośredniej transmisji operacji z sali operacyjnej.

  1.  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ginekologia i Położnictwo na co dzień”

Wrocław, 3-5.10.2019

Program wydarzenia zawiera: część praktyczną, podczas której będzie zorganizowany bezpłatny kurs  dla położnych – pielęgniarek obsługujących sprzęt endoskopowy; część wykładową, przedstawiającą doświadczenia w postępowaniu położniczo-ginekologicznym w codziennej pracy organizatorów spotkania oraz na bazie streszczeń oraz opisów przypadków nadesłanych przez młodą kadrę lekarzy i położnych.

  1.  Sesja Pielęgniarska podczas XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej

Bydgoszcz, 05.10.2019

Podczas Sesji uczestnicy będą mieli możliwość wysłuchać wykładów polskich i światowych ekspertów, którzy przedstawią swoje poglądy z zakresu chirurgii naczyń obwodowych, tętniaków i chorób żył. W programie znajdują się również ciekawe sesje pielęgniarskie.

  1.  VII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa NEONATUS 2019

Warszawa, 10-11.10.2019

Wśród tematów tej konferencji, znajdują się: patologie układu oddechowego oraz najnowsze metody lecznicze chorób płuc w okresie noworodkowym; karmienie noworodków i wzmacnianie mleka kobiecego; kwestie związane z farmakologią leków stosowanych w okresie noworodkowym; profilaktyka RSV wśród wcześniaków. Podczas spotkania odbędą się również kursy USG i echokardiograficzne.

  1.    III Ogólnopolskie Forum Pielęgniarki i Położnej

Szczyrk, 11-12.10.2019

Konferencja skierowana jest do pielęgniarek różnych specjalizacji oraz do położnych. W trakcie spotkania specjaliści przedstawią stan wiedzy, ciekawe przypadki i praktyczne wskazówki z zakresu pediatrii, dermatologii dzieci i dorosłych, położnictwa, chorób układu oddechowego, psychiatrii, żywienia, szczepień.

  1.  Wielodyscyplinarność w zawodzie pielęgniarki i położnej – Konferencja Naukowo – Szkoleniowa

Kolesin, 17-19.10.2019

W  programie  wydarzenia  poruszane  będą  tematy ukazujące  różne  obszary     działalności zawodowej pielęgniarek i położnych: min.  z  zakresu żywienia  dojelitowego i  pozajelitowego , odpowiedzialności zawodowej.

  1. Konferencji Żywienie a Zdrowie Prokreacyjne Kobiety

Poznań, 15.11.2019

Konferencja poświęcona będzie planowaniu diety i suplementacji witaminowej u kobiet w ciąży. Spotkanie adresowane jest zarówno do lekarzy, w tym szczególnie położników, jak również do farmaceutów, położnych i dietetyków. Celem sympozjum jest przedstawienie najnowszych standardów postępowania w zakresie prawidłowego żywienia w ciąży oraz rekomendacji dotyczących suplementacji ciężarnych.

 

Mamy nadzieję, że wśród przedstawionych powyżej wydarzeń znajdą się te, na których nie może Pąństwa zabraknąć.

Do usłyszenia!

Comments are closed.