Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Od dozorczyni do siostry, czyli historia polskiego pielęgniarstwa

Choć nie zawsze doceniane, przeszło długą i żmudną drogę, aby osiągnąć dzisiejszy stan rzeczy. Ciężkie czasy i niesprzyjające warunki były dodatkowym czynnikiem utrudniającym jego rozwój. O tym, jak kształtowało się polskie pielęgniarstwo zawodowe, przeczytacie w tekście, który przygotował dla was zespół Terminarza Medycznego NURSEUM, czyli bezpłatnej aplikacji ułatwiającej pracę pielęgniarek i położnych.

Sytuacja pielęgniarstwa na ziemiach polskich w pewnych kwestiach wyglądała podobnie do sytuacji pielęgniarstwa europejskiego, o którym pisaliśmy dla was ostatnio. Pierwsze szpitale lokowano przy klasztornych zakonach, a profesja pielęgniarska miała w naszym kraju początkowo postać charytatywną. Pierwszą szkołę dla pielęgniarek otworzono w 1895 roku we Lwowie, a jej uczennice nazywano dozorczyniami.

Przełom wieku XIX i XX przyniósł zeświecczenie zawodu. Dążono do odsuwania osób zakonnych nie tyle od samej pracy pielęgniarskiej, co od spraw administracyjno-gospodarczych. Zaczęto również kształcić znacznie większą ilość personelu świeckiego, zwłaszcza kobiet, czego jeszcze niedawno zakazywano. Pielęgniarzy było znacznie mniej. Zatrudniano ich głównie w szpitalach psychiatrycznych i na oddziałach dla mężczyzn. Widmo wybuchu I wojny światowej, podczas której brak personelu pielęgniarskiego mógł być niezwykle dotkliwy, spowodowało dużą zmianę poglądu na pozycję społeczną pielęgniarek.

Po II wojnie światowej na mocy Ustawy o zakładach społecznych z 1948 roku wszystkie placówki lecznictwa i szkoły pielęgniarskie przeszły na własność państwa. Rozpoczęło to proces masowego organizowania sieci nauczania, którego jednym z celów była zmiana klasowej struktury w zawodzie pielęgniarki. Tym samym w latach powojennych zaczęła rosnąć liczba pielęgniarek zawodowych.

Od 1989 roku w pielęgniarstwie polskim obserwowano nowe trendy. Jednym z nich, najbardziej znamiennym, stało się upowszechnianie wyższego kształcenia pielęgniarek. Rosły kwalifikacje kadry akademickiej wydziałów pielęgniarskich; zintensyfikowano pracę naukowo-badawczą, wdrażano nowatorskie teorie opieki pielęgniarskiej. Nawiązano również ścisłą współpracę z instytucjami zawodowymi i naukowymi w Europie i na Zachodzie.

Pielęgniarstwo otrzymało także status praktycznej nauki społeczno-przyrodniczej, a zawodowi pielęgniarki prawnie nadano status zawodu samodzielnego. Umacniał się również samorząd pielęgniarski.

Pielęgniarstwo zawodowe w naszym kraju powstało później niż w wielu innych państwach, a jego rozwojowi towarzyszyły trudne czasy i niesprzyjające warunki. Nie zmienia to jednak faktu, że osiągnięto naprawdę wiele, doprowadzając do ukształtowania się niezbędnego zawodu niosącego pomoc tysiącom ludzi każdego dnia.

Podobało Wam się? Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych artykułów dla pielęgniarek, śledźcie na bieżąco naszego bloga  lub zapiszcie się na newsletter. Wszystkie wpisy blogowe znajdziecie również w Terminarzu Medycznym NURSEUM, czyli bezpłatnej aplikacji skierowanej do pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów i opiekunów medycznych.

Jak zyskać dostęp do Terminarza Medycznego? Jeśli korzystacie z laptopa, zarejestrujcie się na stronie, a następnie zalogujcie. Jeżeli wolicie używać smartfonu (z systemem Android), pobierzcie aplikację, zarejestrujcie się, a potem zalogujcie na swoje konto.

Do usłyszenia!

Arkadiusz Bieniek

Comments are closed.